Przetarg IR.271.3.2016 (Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice)
Dodane przez admin_ug3 dnia Czerwiec 07 2016 11:05:07

Dnia 7.06.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Remont dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7.06.2016 r. pod nr 72557 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=72557&rok=2016-06-07 - OGŁOSZENIE (PDF).