Przetarg IR.271.7.2016 (Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice)
Dodane przez admin_ug3 dnia Czerwiec 09 2016 09:36:12

Zebrzydowice, dnia  09.06.2016  r.

IR.271.7.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy:

 Konsorcjum firm:
PHU TOM-ELEKTRO I Marek Tomala
Jastrzębie Zdrój ul. Libowiec 20 a
TOM-ELEKTRO Zakład Usług Elektrycznych Antoni Tomala
Jastrzębie Zdrój ul. Libowiec 20

Cena oferty – 719.667,28 zł w tym podatek VAT w wysokości 134.571,93 zł
Termin płatności faktury – 30 dni.

Kryteria oceny ofert :
- Cena – 98 %
- Termin płatności faktury – 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  09.06.2016  r.

IR.271.7.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy:

 Konsorcjum firm:
PHU TOM-ELEKTRO I Marek Tomala
Jastrzębie Zdrój ul. Libowiec 20 a
TOM-ELEKTRO Zakład Usług Elektrycznych Antoni Tomala
Jastrzębie Zdrój ul. Libowiec 20

Cena oferty – 719.667,28 zł w tym podatek VAT w wysokości 134.571,93 zł
Termin płatności faktury – 30 dni.

Kryteria oceny ofert :
- Cena – 98 %
- Termin płatności faktury – 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1. OBI COMPLEX Rafał Zgoda
Żory ul. Wysoka 5
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w złożonej ofercie nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania - brak poz. 19, w formularzu ofertowych zmodyfikowano termin usunięcia usterek/
Oferta nr 2. FB SERWIS S.A.
Warszawa ul. Stawki 40
Przyznana łączna punktacja - 98,72 pkt / 96,72 pkt + 2 pkt /
Oferta nr 3. SWARCO TRAFFIC POLSKA Sp. z o.o.
Warszawa ul. Mineralna 46 b
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w złożonej ofercie nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania - brak poz. 19, w formularzu ofertowych zmodyfikowano termin usunięcia usterek/
Oferta nr 4. Konsorcjum firm:
PHU TOM-ELEKTRO I Marek Tomala
Jastrzębie Zdrój ul. Libowiec 20 A
TOM-ELEKTRO Zakład Usług Elektrycznych Antoni Tomala
Jastrzębie Zdrój ul. Libowiec 20
Przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98,00 pkt + 2 pkt /
Oferta nr 5. Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o.
Radom ul. Toruńska 9
Przyznana łączna punktacja - 92,47 pkt / 90,47 pkt + 2 pkt /

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA