Przetarg IR.271.7.2016 (Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice)
Dodane przez admin_ug3 dnia Czerwiec 15 2016 11:01:57

Dnia 15.06.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zebrzydowice".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2016 r. pod nr 86357 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=86357&rok=2016-06-15 - OGŁOSZENIE (PDF).