Przetarg IR.271.8.2016 (Przebudowa drogi bocznej od ul. Jagodowej w Zebrzydowicach)
Dodane przez admin_ug3 dnia Czerwiec 20 2016 13:11:44

Dnia 20.06.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Przebudowa drogi bocznej od ul. Jagodowej w Zebrzydowicach".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2016 r. pod nr 93849 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=93849&rok=2016-06-20 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.


Rozszerzona zawartość newsa

Dnia 20.06.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Przebudowa drogi bocznej od ul. Jagodowej w Zebrzydowicach".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2016 r. pod nr 93849 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=93849&rok=2016-06-20 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: