Otwarty konkurs ofert - organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży
Dodane przez admin_ug3 dnia Czerwiec 27 2016 07:51:08

Zarządzenie nr SG.0050.108.29.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2015r., poz. 1515 z póżn zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży wybierając ofertę złożoną przez Kolejowy Klub Sportowy "Spójnia" Zebrzydowice, na realizację w okresie od 01 lipca 2016r. do 06 lipca 2016 r. zadania publicznego pod nazwą "Udział dzieci z Gminy Zebrzydowice z rocznika 2004 i młodszych w międzynarodowym turnieju Fragaria Cup 2016 na Słowacji" z przeznaczeniem kwoty 1.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania.
     

Rozszerzona zawartość newsa

Zarządzenie nr SG.0050.108.29.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2015r., poz. 1515 z póżn zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

§ 1

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży wybierając ofertę złożoną przez Kolejowy Klub Sportowy "Spójnia" Zebrzydowice, na realizację w okresie od 01 lipca 2016r. do 06 lipca 2016 r. zadania publicznego pod nazwą "Udział dzieci z Gminy Zebrzydowice z rocznika 2004 i młodszych w międzynarodowym turnieju Fragaria Cup 2016 na Słowacji" z przeznaczeniem kwoty 1.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania.
     
  2. Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wystarczającej punktacji.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA