Pasaż handlowy
Dodane przez admin_ug3 dnia Lipiec 01 2016 12:05:15

OGŁOSZENIE

Informuję, że Gmina Zebrzydowice posiada do wynajęcia w Zebrzydowicach przy ul. Elizy Orzeszkowej, obok budynku Urzędu Gminy w tzw. "Pasażu handlowym":
- boksy handlowe zamknięte, zadaszone,
- miejsca handlowe otwarte, zadaszone.
Stawki za wynajem zgodnie z Zarządzeniem SG.0050.90.28.2014 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. (z późn. zm) kształtują się w następującej wysokości:

boksy:

- wynajem 1 boksu handlowego na miesiąc    270,00 zł
- wynajem 1 boksu handlowego na jeden dzień    20,00 zł

z miejsca otwartego:

- wynajem miejsca handlowego otwartego na miesiąc    150,00 zł
- wynajem miejsca handlowego otwartego na jeden dzień    10,00 zł

Zainteresowani wynajmem mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 51; tel. 32 4755122.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA