Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice
Dodane przez admin_ug3 dnia Lipiec 04 2016 14:15:31

Zarządzenie nr SG.0050.110.30.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2015r., poz. 1515 z póżn zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

§ 1

 1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wybierając oferty złożone przez:
  1. Uczniowski Gminny Klub Sportowy "Sokół" Zebrzydowice, na realizację w okresie od 08 października 2016 r. do 26 listopada 2016 r. zadania publicznego pod nazwą "Gminny turniej w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości" z przeznaczeniem kwoty 750 zł na dofinansowanie realizacji zadania,
  2. Fundację "LUCE" Bielsko-Biała, na realizacje w okresie od 14 listopada 2016 roku do 30 grudnia 2016 roku zadani+a publicznego pod nazwą "Organizacja Szkółki Hokejowej w Zebrzydowicach" z przeznaczeniem kwoty 3.000 zł na dofinansowania realizacji zadania.

Rozszerzona zawartość newsa

Zarządzenie nr SG.0050.110.30.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr z 2015r., poz. 1515 z póżn zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

§ 1

 1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wybierając oferty złożone przez:
  1. Uczniowski Gminny Klub Sportowy "Sokół" Zebrzydowice, na realizację w okresie od 08 października 2016 r. do 26 listopada 2016 r. zadania publicznego pod nazwą "Gminny turniej w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości" z przeznaczeniem kwoty 750 zł na dofinansowanie realizacji zadania,
  2. Fundację "LUCE" Bielsko-Biała, na realizacje w okresie od 14 listopada 2016 roku do 30 grudnia 2016 roku zadani+a publicznego pod nazwą "Organizacja Szkółki Hokejowej w Zebrzydowicach" z przeznaczeniem kwoty 3.000 zł na dofinansowania realizacji zadania.
 2. Dokonanie wyboru ofert uzasadniam osiągnięciem przez nie wystarczającej punktacji.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA