IR- P 6/2016 (Budowa oświetlenia drogi 2646S - ul.Ks.A. Janusza w Zebrzydowicach)
Dodane przez admin_ug3 dnia Lipiec 12 2016 13:46:11

Zebrzydowice, dnia 12.07.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 6/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 Euro na realizację zadania p.n.

"Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2646S - ul.Ks.A. Janusza w Zebrzydowicach
- etap I i II"


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 12.07.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 6/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 Euro na realizację zadania p.n.

"Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2646S - ul.Ks.A. Janusza w Zebrzydowicach
- etap I i II"

Szczegółowy zakres prac określa dołączona dokumentacja.

Wspólny słownik zamówień /CPV/: 45316110-9

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy - 31.10.2016r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40. Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inspektor ds. dróg mgr inż. Marian Botorek - tel. 32/ 4755131, pokój nr 36.

Termin składania ofert - do dnia 21.07.2016r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2016r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 38.

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: