Projekt "Stawiamy na działanie"
Dodane przez admin_ug3 dnia Lipiec 13 2016 08:43:47

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w dniach od 01.06.2016r. do 31.12.2017 r. realizuje projekt konkursowy pn. ,"Stawiamy na działanie", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Priorytet I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Projekt skierowany jest do 35 osób poniżej 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako bezrobotni, dla których zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ustalony II profil pomocy, które zaliczają się do grupy NEET, które nie pracują nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w szczególności należących do poniższych grup:
- osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne),
- osoby bez doświadczenia lub z małym doświadczeniem zawodowym (nigdy nie były zatrudnione lub posiadające doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia nie przekraczające 6 miesięcy),
- osoby wychowujące co najmniej jedno dziecku do 6 lat.


Rozszerzona zawartość newsa

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w dniach od 01.06.2016r. do 31.12.2017 r. realizuje projekt konkursowy pn. ,"Stawiamy na działanie", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Priorytet I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Projekt skierowany jest do 35 osób poniżej 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako bezrobotni, dla których zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ustalony II profil pomocy, które zaliczają się do grupy NEET, które nie pracują nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w szczególności należących do poniższych grup:
- osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne),
- osoby bez doświadczenia lub z małym doświadczeniem zawodowym (nigdy nie były zatrudnione lub posiadające doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia nie przekraczające 6 miesięcy),
- osoby wychowujące co najmniej jedno dziecku do 6 lat.

W projekcie realizowane będą formy wparcia takie jak:
- warsztaty z aktywnego poruszania się po rynku pracy,
- staże u pracodawcy (w formie stażu oraz bonu stażowego),
- indywidualne poradnictwo zawodowe,
- pośrednictwo pracy.

Rekrutacja uczestników od 11 lipca 2016r. na podstawie formularzy zgłoszeniowych. Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są także na stronie internetowej urzędu pracy, tj. http://www.pup.cieszyn.pl/aktualnosci/766 oraz u osób zajmujących się realizacją projektu pod numerem telefonu: 338514991 wew. 120/143/105.