Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - IFXIII.747.17.2016
Dodane przez admin_ug3 dnia Lipiec 27 2016 10:33:29

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.747.17.2016
z dnia 19 lipca 2016r.

Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2015r., poz.1297 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Zadanie 2 - stacja kolejowa Zebrzydowice" w ramach "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń" polegającej na: budowie, przebudowie i remoncie układu torowego stacji kolejowej Zebrzydowice wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w ciągu linii kolejowej 93 od km 75,900 do km 78,039 (projektowany pikietaż od km 74,200 do kim 76,327) w miejscowowsci Zebrzydowice w ramach projektu pn.: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice."


Rozszerzona zawartość newsa

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.747.17.2016
z dnia 19 lipca 2016r.

Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2015r., poz.1297 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Zadanie 2 - stacja kolejowa Zebrzydowice" w ramach "Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice - Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń" polegającej na: budowie, przebudowie i remoncie układu torowego stacji kolejowej Zebrzydowice wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w ciągu linii kolejowej 93 od km 75,900 do km 78,039 (projektowany pikietaż od km 74,200 do kim 76,327) w miejscowowsci Zebrzydowice w ramach projektu pn.: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice."

Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek (pogrubiono działki podlegające podziałowi):

Gmina Zebrzydowice/obręb 0007 Zebrzydowice Dolne: 1300/29, 1300/31, 1300/84, 1300/86, 1300/55, 1300/56, 1300/58, 1300/62, 1300/63, 1300/65, 1300/68, 1300/72, 1300/76, 1300/77, 1300/79, 1300/80, 1509/56, 1509/61, 1509/64, 1509/69, 1509/70, 1509/71, 1300/47, 1337/31, 1300/73, 1329/1, 1832/5, 1337/18.

Gmina Zebrzydowice/obręb 0003 Kończyce Małe: 1847, 1839/3, 1839/5, 812/1, 812/78, 812/82, 1850, 814/113, 814/101.

Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w godzinach od 9oo do 14oo, pok. 523 (IV piętro, tel. 32 20 77 523) w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.