Przetarg IR.271.10.2016 (Przebudowa drogi gminnej - bocznej od. ul. Morcinka w Kaczycach)
Dodane przez admin_ug3 dnia Lipiec 27 2016 14:14:27

Dnia 27.07.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej - bocznej od. ul. Morcinka w Kaczycach".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016 r. pod nr 162621 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=162621&rok=2016-07-27 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.


Rozszerzona zawartość newsa

Dnia 27.07.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej - bocznej od. ul. Morcinka w Kaczycach".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016 r. pod nr 162621 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=162621&rok=2016-07-27 - OGŁOSZENIE (PDF) .

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: