Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia
Dodane przez admin_ug3 dnia Lipiec 29 2016 08:31:03
LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI

Jak co roku Rada Gminy Zebrzydowice wyłoni laureata do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki za rok 2016.

Laur Srebrnej Cieszynianki przyznawany jest osobom, które zasłużyły się w następujących obszarach: społecznym, regionalnym, tradycji kulturalnych, wartości uniwersalnych, prac twórczych, pracy z dziećmi i młodzieżą, działalności samorządowej, promocji regionu. Wyróżnienie to ma charakter lokalny i dotyczy osób zamieszkujących teren Gminy.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 września br. w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Kancelaria ogólna, pokój 17, do godz. 1400.


Rozszerzona zawartość newsa
LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI

Jak co roku Rada Gminy Zebrzydowice wyłoni laureata do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki za rok 2016.

Laur Srebrnej Cieszynianki przyznawany jest osobom, które zasłużyły się w następujących obszarach: społecznym, regionalnym, tradycji kulturalnych, wartości uniwersalnych, prac twórczych, pracy z dziećmi i młodzieżą, działalności samorządowej, promocji regionu. Wyróżnienie to ma charakter lokalny i dotyczy osób zamieszkujących teren Gminy.

Prawo zgłaszania kandydatów do tego wyróżnienia przysługuje wszystkim działającym na terenie Gminy Zebrzydowice stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom i radom sołeckim oraz Wójtowi Gminy.
Każdy z wymienionych wyżej podmiotów posiada prawo zgłoszenia jednego kandydata w danym roku kalendarzowym.
Zgłoszenie kandydata powinno być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu procedury wyłaniania laureatów wyróżnienia Samorządów Ziemi Cieszyńskiej pn. Laury Ziemi Cieszyńskiej i zawierać zgodę kandydata na zgłoszenie do wyróżnienia i ujawnienie danych osobowych. Regulamin wraz z kwestionariuszem laureata można pobrać ze strony internetowej www.bip.zebrzydowice.pl.

Dokonując wyboru laureata Rada Gminy będzie brała pod uwagę przede wszystkim szczególne zasługi dla społeczności, w której działają kandydaci a zwłaszcza wniesienie przez nich i propagowanie nowych, pozytywnych wartości będących godnymi naśladowania i stanowiących wzór dla innych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 września br. w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Kancelaria ogólna, pokój 17, do godz. 1400.


Formularz (PDF)POBIERZ

Regulamin (PDF)POBIERZ