Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami ...
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 08 2016 14:48:44

Informacja

W związku z przystąpieniem do opracowywania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 r. Informuję, o możliwości zgłaszania do dnia 16 września 2016 r. propozycji zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm .), które mogłyby być uwzględnione w w/w programie.

Propozycje można przedstawiać pisemnie, telefonicznie pod numerem 32 47 55 113, e-mail: w.jendral@zebrzydowice.pl, ustnie do protokołu w UG Zebrzydowice - BOM (p. W. Jendral) w godz. pracy Urzędu.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA