Przetarg IR.271.8.2016 (Przebudowa drogi bocznej od ul. Jagodowej w Zebrzydowicach)
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 10 2016 13:24:25

Dnia 10.08.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Przebudowa drogi bocznej od ul. Jagodowej w Zebrzydowicach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2016 r. pod nr 178263 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=178263&rok=2016-08-10 - OGŁOSZENIE (PDF).