Przetarg IR.271.9.2016 (Remont cz±stkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice)
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 18 2016 14:32:08

Dnia 18.08.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Remont cz±stkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice "

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2016 r. pod nr 183965 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=183965&rok=2016-08-18 - OGŁOSZENIE (PDF).