Aktywny Senior na Granicy
Dodane przez admin_ug3 dnia Sierpień 23 2016 12:07:17

SERDECZNIE ZAPRASZAMY AKTYWNYCH SENIORÓW 50+!

Od września 2016 r. do czerwca 2017 r. trwać będą w naszej gminie zajęcia w ramach projektu przygotowanego i finansowanego przez Gminę Zebrzydowice wraz z Gminą Petrovicew ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI zatytułowanego AKTYWNY SENIOR NA GRANICY.
Rozszerzona zawartość newsa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY AKTYWNYCH SENIORÓW 50+!

Od września 2016 r. do czerwca 2017 r. trwać będą w naszej gminie zajęcia w ramach projektu przygotowanego i finansowanego przez Gminę Zebrzydowice wraz z Gminą Petrovicew ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI zatytułowanego AKTYWNY SENIOR NA GRANICY.

Projekt przewiduje wspólne działania na rzecz seniorów 50+ obu gmin w zakresie rekreacji oraz animacji czasu wolnego, którego podobno nam seniorom coraz bardziej brakuje. Będą zajęcia na basenie, zajęcia sportowe w Czechach, kurs komputerowy - abyśmy nie musieli w obsłudze nowych telefonów komórkowych, komputera i korzystaniu z Internetu wyręczać się wnukami. Będą również spotkania integracyjne z poczęstunkiem, prelekcje zaproszonych gości, wycieczki (przewidziane są aż cztery, a pierwsza już 13 września!) i ognisko.

Zapewniamy bezpłatny dowóz/odwóz osób z terenu gminy na wszystkie zajęcia. Wszystkie działania opłacone są ze środków przewidzianych w projekcie /seniorzy nie ponoszą kosztów/.

Warto więc wziąć udział w tym programie, wspólnie się bawić, a jednocześnie czegoś się nauczyć.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie prosimy o kontakt: Gmina Zebrzydowice – Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych  tel. 32/47-55-107 lub bezpośrednio z Kierownikiem Projektu  Panią Wandą Kowalską tel. 696 168 332 między 12.00 – 18.00 w dni robocze.

PIERWSZE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 2 WRZEŚNIA O GODZ. 16.00 W SALI AUDIOWIZUALNEJ W BUDYNKU TZW. „STAREJ SZKOŁY” (OBOK URZĘDU GMINY).

Zapraszamy do skorzystania z dowozu osób busem na w/w spotkanie. Bus z tabliczką "AKTYWNY SENIOR" będzie wyjeżdżał z następujących punktów zbiórki:


-z Kaczyc z placu przed Domem Ludowym – zbiórka o godz. 15.15
-z Kończyc Małych z przystanku przy szkole podstawowej  - zbiórka o godz. 15.25
-z Marklowic Górnych sprzed remizy OSP o godz. 15.45.