Informacja Starosty Cieszyńskiego
Dodane przez admin_ug3 dnia Wrzesień 09 2016 13:03:13

Starosta Cieszyński informuje,

że w dniu 1 stycznia 2016r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1276) o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963r. (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

W związku z powyższym właściciele gospodarstw rolnych, którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w okresie od 5 lipca 1962r. do 5 lipca 1963r., korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, mogą składać do Starosty Cieszyńskiego wnioski o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2016r.
Wniosek musi zawierać: określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową; imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej, uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej; nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej; adres do doręczeń pism.
Do wniosku należy dołączyć lub wskazać dowody, które świadczą, że dana nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową, a wnioskodawca spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie.