Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska - Fundusz Mikroprojektów
Dodane przez admin_ug dnia Wrzesień 09 2016 17:40:59

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza&" w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych do wszystkich 3 osi priorytetowych. Wnioskodawcy, którzy złożą swoje wnioski do 30 września br. mogą oczekiwać decyzji o udzieleniu dofinansowania najdalej w pierwszej połowie stycznia 2017r.

Projekty można składać w następujących osiach priorytetowych:

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: www.interreg.olza.pl .

Zainteresowanych Wnioskodawców zapraszamy na szkolenia, które odbędą się w następujących terminach:


Rozszerzona zawartość newsa

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza&" w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych do wszystkich 3 osi priorytetowych. Wnioskodawcy, którzy złożą swoje wnioski do 30 września br. mogą oczekiwać decyzji o udzieleniu dofinansowania najdalej w pierwszej połowie stycznia 2017r.

Projekty można składać w następujących osiach priorytetowych:

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: www.interreg.olza.pl .

Zainteresowanych Wnioskodawców zapraszamy na szkolenia, które odbędą się w następujących terminach:

W przypadku szkolenia - etap 3. prosimy (w miarę możliwości) o przybycie z własnym laptopem (zostanie udostępniony sygnał WiFi).
Tym osobom, które jeszcze tego nie uczyniły przypominamy o konieczności zarejestrowania się w systemie informatycznym na stronie https://mseu.mssf.cz/ tak, aby wszystkie osoby uczestniczące w tym szkoleniu były już użytkownikami tego systemu.

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa drogą elektroniczną lub telefonicznie (e-mail: biuro@olza.pl lub tel. 33/8578720).


 
 Z poważaniem
 
Dyrektor Biura
 
Bogdan Kasperek