Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej
Dodane przez admin_ug3 dnia Wrzesień 13 2016 10:44:13

Zebrzydowice, dnia 12.09.2016 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2015r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 30 września 2016 r.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 12.09.2016 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z § 13 ust. 5 Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 listopada 2015r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 30 września 2016 r.

z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Formularz zgłoszeniowy w formacie doc - POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy w formacie odt - POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf - POBIERZ