Przetarg IR.271.10.2016 (Przebudowa drogi gminnej - bocznej od. ul. Morcinka w Kaczycach)
Dodane przez admin_ug3 dnia Wrzesień 16 2016 10:29:34

Zebrzydowice, dnia  16.09.2016 r.

IR.271.10.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - bocznej od ul. Morcinka w Kaczycach" wybrano ofertę firmy:

 M-SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 1697
Oddział w Polsce: 44-335 Jastrzębie Zdrój
Ul. Cieszyńska 7

Cena oferty - 1.242.300,00zł zł w tym podatek VAT 232.300,00 zł
Termin płatności faktury - 30 dni.

Kryteria oceny ofert :
– cena 98 %
– termin płatności faktury - 2%

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  16.09.2016 r.

IR.271.10.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej - bocznej od ul. Morcinka w Kaczycach" wybrano ofertę firmy:

 M-SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 1697
Oddział w Polsce: 44-335 Jastrzębie Zdrój
Ul. Cieszyńska 7

Cena oferty - 1.242.300,00zł zł w tym podatek VAT 232.300,00 zł
Termin płatności faktury - 30 dni.

Kryteria oceny ofert :
– cena 98 %
– termin płatności faktury - 2%

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1. EUROVIA Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 - przyznana łączna punktacja - 89,32 pkt
Oferta nr 2. M-Silnice a.s.
Pardubice, Husova 1697 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt
Oferta nr 3. DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37a
43-229 Ćwiklice - Na podstawie art.24 ust.2 pkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /firma, która złożyła ofertę nie złożyła przedłużenia ważności wadium/, a następnie na podstawie art.89 ust.5 Ustawy Pzp oferta została odrzucona.

 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta