Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia sportowego
Dodane przez admin_ug3 dnia Wrzesień 20 2016 14:43:07

Zebrzydowice, dnia  20.09.2016 r.

Dotyczy:zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia sportowego dofinansowanego w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" z Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI z dnia 19.09.2016r.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozmiarów płetw pływackich (opisanych w załączniku nr 1 poz. 3) informujemy, że należy zakupić i dostarczyć płetwy w rozmiarach: 37-38 - 4 szt, 39-40 - 4 szt, 41-42 - 4 szt, 43-44 - 3 szt.

 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta