Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego
Dodane przez admin_ug3 dnia Wrzesień 20 2016 14:59:58

Zebrzydowice, dnia 20.09.2016r.

IR.042.06.04.11.2016

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego dofinansowanego w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 20.09.2016r.

IR.042.06.04.11.2016

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gmina Zebrzydowice zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego dofinansowanego w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie nieużywanego, fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i elektronicznego dofinansowanego w ramach projektu "Aktywny senior na granicy" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI:

  1. laptop wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, minimalne wymagania: przekątna ekranu: 14 cali; ekran dotykowy: tak; pamięć RAM: 8 GB; pojemność dysku: 500 GB; procesor - Intel Core - i5 lub równoważny; wyposażenie: zasilacz, bateria, myszka, torba na laptopa; oprogramowanie: Microsoft Windows 10 lub 8.1 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważne, Microsoft Office 365 Personal PL lub równoważne- 1 st., Antywirus Eset NOD32 Antivirus lub równoważny - 1 st. (kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym w pozostałych komputerach/laptopach Zamawiającego) - 1 zestaw

  2.  
  3. urządzenie wielofunkcyjne (drukarka) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem - podstawowe parametry: format: A4; funkcje: kopiowanie, drukowanie (m.in. fotografii), skanowanie; technologia druku: atramentowa, kolorowa; druk dwustronny (duplex);druk Foto; Interfejsy USB 2.0, WiFi; pakiet ma zawierać materiały eksploatacyjne, oprogramowanie (płyta instalacyjna umożliwiająca skonfigurowania drukarki z laptopem oraz pozostałymi komputerami/laptopami posiadanymi przez Zamawiającego) - 1 zestaw

  4.  
  5. tablety - podstawowe parametry: system operacyjny: Android 5.1 lub równoważny; ekran dotykowy: 10,1 cala, 1024 x 600 pikseli; pojemność: 8 GB; pamięć RAM: 1024 MB; Modem: 3G - 15 tabletów

  6.  
  7. telewizor wraz z akcesoriami - podstawowe parametry: format obrazu: 16:9; przekątna ekranu: 40 cali; technologia: LCD-LED; wbudowany tuner cyfrowy naziemny oraz kablowy, Smart TV, łącza bezprzewodowe: WiFi-Direct; Funkcja Miracast, odtwarzacz multimedialny, kolor czarny, akcesoria: pilot, podstawa do montażu telewizora na ścianie, kabel instrukcja obsługi - 1 szt

Gwarancja na laptop wraz z akcesoriami i oprogramowaniem i urządzenie wielofunkcyjne (drukarkę) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem: minimum 36 miesięcy
Gwarancja na tablety, telewizor wraz z akcesoriami: minimum 24 miesiące

Serwis: Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:

Dopuszcza się rozwiązania równoważne, spełniające wszystkie wymogi, normy i parametry techniczne oraz wykonane w całości z nowych elementów.
Wymagania ogólne: dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na terenie Polski lub Unii europejskiej i pochodzić bieżącej produkcji - serwis sprzętu musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - sprzęt powinien posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności CE - należy dołączyć je do oferty.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 05.10.2016r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:
– datę sporządzenia
– adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe
– wartość oferty (cena netto i brutto) z podaniem cen za poszczególne elementy

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ir@zebrzydowice.pl, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice do dnia 23.09.2016r. do godz. 14.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena – 100%
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie.

UWAGI:
Do udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania, ze strony Zamawiającego upoważniona jest: Barbara Filipczak – Inspektor w Referacie Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych tel.32/47-55-107, e-mail: ir2@zebrzydowice.pl.

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta