Przetarg IR.271.10.2016 (Przebudowa drogi gminnej - bocznej od. ul. Morcinka w Kaczycach)
Dodane przez admin_ug3 dnia Wrzesień 23 2016 12:07:34

Dnia 23.09.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej - bocznej od. ul. Morcinka w Kaczycach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2016 r. pod nr 148544 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=148544&rok=2016-09-23 - OGŁOSZENIE (PDF).