PUP w Cieszynie - Szansa na zatrudnienie młodych mieszkańców powiatu cieszyńskiego
Dodane przez admin_ug dnia Październik 04 2016 10:16:41

Szansa na zatrudnienie młodych mieszkańców powiatu cieszyńskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zachęca pracodawców do składania wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia. Aktualny wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami można pobrać na stronie Urzędu http://www.pup.cieszyn.pl/ w zakładce "Dla Pracodawców/ Refundacja części wynagrodzenia i składek społecznych za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia" lub w zakładce "Dokumenty do pobrania" oraz w siedzibie Urzędu, pok. 14.