IR- P 9/2016 (Uruchomienie sezonowego lodowiska ...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Październik 20 2016 12:54:52

Zebrzydowice, dnia 20.10.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 9/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Uruchomienie sezonowego lodowiska / ślizgawki / na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55 "


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 20.10.2016r.

IR-postępowanie o zamówieniu P 9/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

"Uruchomienie sezonowego lodowiska / ślizgawki / na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55 "

Zakres prac obejmuje: montaż, bieżące serwisowanie i demontaż lodowiska wraz z jego wyposażeniem.
Uruchomienie instalacji, budowę lodu, serwisowanie i bieżącą eksploatacje wraz z materiałami oraz demontaż i uprzątnięcie terenu.
Zamówienie obejmuje wszelkie prace transportowe związane z obsługą podstawową a także obsługę lodowiska w zakresie sprzedaży biletów, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na lodowisku.

Wspólny słownik zamówień / CPV / - 92.70.00.00-8

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych

Termin realizacji zadania - 15.03.2017 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40. Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych - tel. 32/ 4755107, pokój nr 40

Termin składania ofert - do dnia 31.10.2016r. do godz. 09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 38.

z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta


Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: