IR- P 9/2016 (Uruchomienie sezonowego lodowiska ...)
Dodane przez admin_ug3 dnia Październik 27 2016 11:17:12

Zebrzydowice, dnia  27.10.2016  r.

IR-postępowanie o zamówienie 09/2016

Dotyczy:postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Uruchomienie sezonowego lodowiska / ślizgawki / na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55 ".

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  27.10.2016  r.

IR-postępowanie o zamówienie 09/2016

Dotyczy:postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Uruchomienie sezonowego lodowiska / ślizgawki / na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55 ".

     W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.
W SIWZ Zamawiający podaje wymiary lodowiska "Mobilne sztuczne lodowisko o wymiarach: 16,00m x 30,00 m = 480,00 m2". W trakcie wizji lokalnej w miejscu posadowienia lodowiska użytkownik podał wymiar 16 x 34 m czyli 544 m2. Proszę o odpowiedź czy na pytanie czy parametr lodowiska ma być:
a) 16 x 30m = 480m2
b) 16 x 34m = 544m2
Odp. Lodowisko ma być o wymiarach 16 x 34m = 544m2.

Pytanie 2.
W zapisach SIWZ Zamawiający pisze, że lodowisko ma być wyposażone w urządzenie do czyszczenia i konserwacji tafli lodu. Czy należy przez to rozumieć samojezdną maszynę do pielęgnacji i konserwacji lodu tak zwaną Rolbę?
Odp. TAK.

Pytanie 3.
W SIWZ Zamawiający pisze - zabezpieczenie band (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa) na całej długości na potrzeby gry w hokeja oraz dostawa bramek do hokeja. Czy należy przez to rozumieć, że do band na wysokości ok. 200 cm nad poręczówką muszą być zamontowane wysięgniki z siatką zabezpieczającą przez utratą krążka z pola gry w hokeja, które są zarazem zabezpieczeniem przed urazami osób znajdujących się na zewnątrz lodowiska?
Odp. TAK.


Pytanie 4.
W SIWZ Zamawiający pisze, że lodowisko ma być wyposażone w wypożyczalnię sprzętu i serwis. Czy należy przez to rozumieć, że dostawca lodowiska ma zabezpieczyć w ramach dostawy:
a) frez do wycinania lodu przy bandzie?
b) łyżwy w rozmiarach damskich, męskich i dziecinnych dla wypożyczalni łyżew - ile sztuk?
c) suszarkę do obuwia np. min. na 30 par?
d) ostrzałkę do łyżew?
e) obsługę i serwis wszystkich urządzeń będących na wyposażeniu oferowanego lodowiska?
Odp. Dostawca lodowiska ma zabezpieczyć w ramach dostawy:
a) frez do wycinania lodu przy bandzie
b) Łyżwy z każdego rodzaju (damskie, męskie i dziecinne) po 10 szt
c) Suszarkę do obuwia na min. 30 par
d) Ostrzałkę do łyżew
e) obsługę i serwis wszystkich urządzeń będących na wyposażeniu oferowanego lodowiska.
 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta