Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży
Dodane przez admin_ug3 dnia Październik 28 2016 07:59:53

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 j.t. z późn. zm.) - informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6 (II piętro), zostanie wywieszony w dniu 28 października 2016r. :

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA