GPP w Zebrzydowicach - nabór na wolne stanowisko pracy
Dodane przez admin_ug dnia Listopad 04 2016 11:19:34

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR 01/2016
----------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
- pomoc kuchenna w Przedszkolu w Kaczycach


Rozszerzona zawartość newsa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR 01/2016
----------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
- pomoc kuchenna w Przedszkolu w Kaczycach

Forma zatrudnienia:

Wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie minimum zawodowe w zawodzie kucharz, preferowane wykształcenie średnie w zawodzie technik żywienia zbiorowego,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 5. mile widziane:

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i CV,
  Dokument CV powinien być opatrzony klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.,  poz.922 )”
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje,
 4. potwierdzenie aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych ( wzór dokumentu do pobrania w sekretariacie).

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach, w godz. od 9.00 do 14.00, w dniach od 07 listopada 2016 r. do 21listopada 2016 r.

Aplikacje, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach.

Zebrzydowice, 03.11.2016 r.Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego
w Zebrzydowicach
mgr Dorota Bonek