Bezpłatne badania kolonoskopowe
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 09 2016 09:44:20

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia "Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskoopowych w systemie oportunistycznym na lata 2016 – 2018". umożliwia wykonanie bezpłatnego badania kolonoskopowego. Badanie można wykonać w Oddziale Gastrologiczno - Wewnętrznym w Pracowni Endoskopii.


Rozszerzona zawartość newsa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia "Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskoopowych w systemie oportunistycznym na lata 2016 – 2018". umożliwia wykonanie bezpłatnego badania kolonoskopowego. Badanie można wykonać w Oddziale Gastrologiczno - Wewnętrznym w Pracowni Endoskopii.
Program polega na wykonywaniu kolonoskopii przesiewowych w populacji osób średniego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego.

Kto może zapisać się na badanie kolonoskopowe:
- osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
- osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
- osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii,
- osoby bez objawów sugerujących istnienie raka jelita grubego,
- osoby, które w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha), nie miały wykonanego badania kolonoskopowego.

Szpital zapewnia pacjentowi nieodpłatnie środki do przygotowania jelita grubego do badania jak i wydaje instrukcję jak przygotować się do badania.
Kolonoskopia jest bezpłatna zarówno dla osób poddających się badaniu jak i lekarzy na nie kierujących.
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 32 47 84 381.

W załączeniu Ankieta, która jest jednocześnie skierowaniem na badanie. Ankietę taką można przesłać pocztą, faksem lub dostarczyć osobiście przez kandydatów na badanie. Osoby, których Ankiety są prawidłowo wypełnione i nie budzą wątpliwości mają ustalony termin badania. Osoby, których Ankiety wskazują, że dana osoba nie spełnia kryteriów udziału w badaniu przesiewowym zapraszane są na wizytę u konsultanta gastroenterologa, który w zależności od przyczyn podejmuje różne działania:
- gdy występują objawy sugerujące raka kieruje na badanie kolonoskopowe diagnostyczne w ramach systemu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
- gdy podejrzewa inne problemy gastroenterologiczne podejmuje odpowiednie działania diagnostyczne i ewentualne lecznicze w ramach działań finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ( inne badania- USG, gastroskopia itp.).

Ankiety można przesyłać na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny
Aleja Jana Pawła II 7,
44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 381, fax. 32 47 84 381,

Wzór Ankiety jak również więcej informacji o Programie można uzyskać na stronie koordynatora programu http://pbp.org.pl/


- Ankieta Pobierz pdf
- Ankieta Pobierz doc