IR- P 10/2016 (Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej)
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 09 2016 10:12:12

Zebrzydowice, dnia  09.11.2016  r.

IR-postępowanie o zamówienie 10/2016

Dotyczy:postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Gminy Zebrzydowice"

     W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  09.11.2016  r.

IR-postępowanie o zamówienie 10/2016

Dotyczy:postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej Gminy Zebrzydowice"

     W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.
Czy ma się rozumieć, że firmy/wykonawcy, którzy nie wykonywali stron dla administracji publicznej nie mogą przystąpić do przetargu? Mamy w swoim portfolio realizacje dla bardzo rozpoznawalnych marek, dużych firm, spółek akcyjnych - nie wykonywaliśmy natomiast niczego dla administracji publicznej.

Odp. Tak należy to rozumieć: Firmy/wykonawcy, którzy wykonywali strony dla administracji publicznej posiadają doświadczenie, jak również znają wymagania, które musi spełniać taka strona internetowa. Wymogi te określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych /Dz. U. 2012 poz. 526 /

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta