Dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
Dodane przez admin_ug3 dnia Listopad 22 2016 15:18:44
Zebrzydowice, dnia 21.11.2016 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z § 13 ust. 3 Uchwały Nr XXI/209/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2016r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu działalności na rzecz edukacji, oświaty i wychowania - "dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13". Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu w terminie do 05 grudnia 2016 r.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


Załącznik