IR- P 12/2016 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 01 2016 10:32:26

Zebrzydowice, dnia  01.12.2016 r.

IR-postępowanie o zamówienie  12/2016

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  01.12.2016 r.

IR-postępowanie o zamówienie  12/2016

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

Opis przedmiotu zamówienia -
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

Wykonawca zamówienia musi posiadać zaświadczenie o wpisie do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Zebrzydowice, udzielonego na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegółowy opis zakresu robót jest określony w specyfikacji technicznej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice.

Wykaz obiektów komunalnych na terenie Gminy Zebrzydowice:

1.Urząd Gminy Zebrzydowice  ul. Ks.A. Janusza 6 2 kontenery 1100 L
2.Budynki komunalne( Kaczyce ul.Sobieskiego 56,ul. G.Morcinka 15)2 kontenery 1100 L
3.Parking k/cmentarza w Zebrzydowicach ul. Ks.A.Janusza2 kontenery KP  o pojemności do 10 m3
4.Cmentarz w Kończycach Małych ul. Staropolskiejkontenery KP o pojemności do 10 m3
5.Cmentarz w Marklowicach Górnych ul. Dębowa1 kontener  KP  o pojemności do 10 m3
6.Cmentarz w Kaczycach ul. Średnicowa1 kontener  KP o pojemności do 10 m3
7.Cmentarz ,"LIPKI"  w Kaczycach ul. Harcerska1  kontener  KP o pojemności do 10 m3
8.Parking k/cmentarza w Kaczycach ul.Tuwima1 kontener KP o pojemności do 10 m3
9.Parking k/cmentarza w Kaczycach ul. Czereśniowa1 pojemnik 1100 L
10.Parking k/cmentarza w Kończycach Małych (przy ul. Staropolska –Myśliwska)1 pojemnik 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 1-10 :
Gmina Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
NIP 548-24-30 901
11.Przedszkole Marklowice Górne Szkolna  28 1  kontener 1100 L
12.Przedszkole Zebrzydowice   ul.Makowa 11 kontenery 1100 L
13.Przedszkole Kończyce Małe  Jagiellońska 22A 1 kontenery 1100 L
14.Przedszkole Kaczyce  ul. Ludowa 81 kontenery 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 11-14:
Gminne Publiczne Przedszkole w Zebrzydowicach ul. Makowa 1
43-410 Zebrzydowice
NIP: 548-22-68 - 056
 
15.Szkoła Marklowice Górne   ul. Szkolna 251 kontener  1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 15 :
Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 25
43-410 Marklowice Górne
NIP: 633 -18 -11-014
 
16.Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Zebrzydowice ul.Kochanowskiego 553 kontenery 1100 L
17.Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach ul.E. Orzeszkowej 731 kontener   1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 16 -17:
Zespół Szkół w Zebrzydowicach ul. Kochanowskiego 55
43-410 Zebrzydowice
NIP: 548-22-09-065
 
18.Szkoła Kończyce Małe ul. Jagiellońska  563 kontenery 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 18 :
Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych ul. Jagiellońska 56
43-410 Kończyce Małe
 NIP: 633-18-07-509
 
19.Szkoła i Gimnazjum w Kaczyce  ul.Harcerska 134 kontenery 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 19 :
Zespól Szkól w Kaczycach ul. Harcerska 13
43-417 Kaczyce
NIP: 548-22-08-976
 
20.Zamek w Zebrzydowicach    ul. Ks.A.Janusza 213 kontenery 1100 L
21.Zamek w Kończycach Małych ul.Staropolska2 kontenery 1100 L
22.Dom Ludowy w Kaczycach   ul. Ludowa 102 kontenery 1100 L
23.Gminna Świetlica w Marklowicach Górnych ul. Szkolna  101 pojemnik  110L
 Dane do fakturowania do pozycji 20-23 :
Gminny Ośrodek Kultury w  Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 21
43-410 Zebrzydowice
NIP : 633-18-20-237
 
24.Obiekty administrowane przez   GZWIK 5 kontenerów  1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 24 :
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
NIP: 548 -246 05-23
 
25.OSP Marklowice Górne  ul. Szkolna 101 kontener 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 25 :
Ochotniczą Straż Pożarną w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 10
 43-410 Zebrzydowice
NIP: 548-22-85-451
 
26.OSP Zebrzydowice ul. Kochanowskiego 261 kontener 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 26 :
Ochotnicza Straż Pożarna w Zebrzydowicach ul. Kochanowskiego 26
 43-410 Zebrzydowice
NIP: 548-22-54-692
 
27.OSP Kończyce Małe ul. Korczaka 391 kontener 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 27 :
Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Małych  ul.Korczaka 39
 43-410 Kończyce Małe
NIP: 548 225 16 01
 
28.OSP Kaczyce  ul. Harcerska 151 kontener 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 28 :
Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczycach , ul. Harcerska 15
 43-417 Kaczyce 
 NIP 548 226 10 83
 
29.Budynek sportowy w Marklowicach Górnych ul. A.Mickiewiczapojemnik 110 L
 Dane do fakturowania do pozycji 29 :
UGKS "SOKÓŁ" Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 21
NIP 548 - 23-41 -072
 
30.KS "Spójnia" Zebrzydowice ul. Wojska Polskiego 1 A1 kontener 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 30 :
KS "Spójnia" Zebrzydowice ul. Wojska Polskiego 1 A
43-410 Zebrzydowice
NIP 633-16-46-199
 
31.LKS Kończyce Małe ul. Jagiellońska 341 kontener 1100 L 
 Dane do fakturowania do pozycji 31:
LKS Kończyce Małe ul. Jagiellońska 34
43-410 Kończyce Małe
NIP 633-17-99-721
 
32.GKS "MORCINEK" Kaczyce ul. Ludowa 101 kontener 1100 L
 Dane do fakturowania do pozycji 32 :
GKS "MORCINEK" Kaczyce ul. Ludowa 10
43-417 Kaczyce
NIP 633-10-45-755
 

Wspólny Słownik Zamówień  / CPV /:
90500000-2      Usługi związane z odpadami komunalnymi
90514000-3      Usługi recyklingu odpadów
90511000-2      Usługi wywozu odpadów
90512000-9      Usługi transportu odpadów
90513100-7      Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2      Usługi gospodarki odpadami

Termin związania z ofertą –  30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji zadania -  01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – http://www.bip.zebrzydowice.pl/ lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Pan Kazimierz Herman -  tel. 32/ 4755151 ,  pokój nr 35

Termin składania ofert – do dnia  12.12.2016  r.  do godz.  09:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 12.12.2016  r. o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Zakończono udostępnianie SIWZ, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu składania ofert.

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl (w Menu przetargi, w podmenu Dokumenty przetargowe) (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki: