IR- P 11/2016 (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania)
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 02 2016 13:12:39

Zebrzydowice, dnia 02.12.2016 r.

IR-P 11/2016

OGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn.

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

W związku z odstąpieniem Firmy INFOLOGIC S.C A. Olszar, J. Olszar Cieszyn ul. Ustrońska 20 od podpisania umowy na część I zadania, wybrano jako najkorzystniejszą drugą w kolejności rankingu ceny złożonych ofert firmę :

 SANSEC  POLAND  SA
Warszawa ul. Prusa 2
Koresp. Katowice ul. Porcelanowa 10
Wartość umowy -26.831,22 zł w tym VAT w wys. 5.017,22 zł

Zamówienia udzielono w dniu 02.12.2016 r.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 02.12.2016 r.

IR-P 11/2016

OGŁOSZENIE
o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn.

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

W związku z odstąpieniem Firmy INFOLOGIC S.C A. Olszar, J. Olszar Cieszyn ul. Ustrońska 20 od podpisania umowy na część I zadania, wybrano jako najkorzystniejszą drugą w kolejności rankingu ceny złożonych ofert firmę :

 SANSEC  POLAND  SA
Warszawa ul. Prusa 2
Koresp. Katowice ul. Porcelanowa 10
Wartość umowy -26.831,22 zł w tym VAT w wys. 5.017,22 zł

Zamówienia udzielono w dniu 02.12.2016 r.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA