Przetarg IR.271.11.2016 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 08 2016 12:16:41

Zebrzydowice, dnia  08.12.2016 r.

IR.271.11.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy:postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp na realizację zadania pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r."

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku w/w postępowania wybrano ofertę firmy:

 PHU OPERATUS Marian Krajewski
Bielsko - Biała ul. Cyniarska 38

Cena oferty - 1.056.375,00 zł brutto.
Termin płatności faktury - 30 dni od dnia jej złożenia.

Kryteria oceny ofert.
– cena - 60 %
– termin płatności faktury - 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  08.12.2016 r.

IR.271.11.2016

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy:postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp na realizację zadania pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r."

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku w/w postępowania wybrano ofertę firmy:

 PHU OPERATUS Marian Krajewski
Bielsko - Biała ul. Cyniarska 38

Cena oferty - 1.056.375,00 zł brutto.
Termin płatności faktury - 30 dni od dnia jej złożenia.

Kryteria oceny ofert.
– cena - 60 %
– termin płatności faktury - 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1. PPUH KOMUNALNIK Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Kolejowa 30 - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7 b Ustawy Pzp - wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy / wpłynęło na konto zamawiającego po terminie składania ofert /
Oferta nr 2. Konsorcjum firm:
NEHLSEN TŘINEC s.r.o.
Jablunkovska 392
739 61 TŘINEC - Stare M?sto 34
Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe EKO-GROŃ Paweł Szarzec
Wisła ul. Spacerowa 38 - przyznana łączna punktacja - 81,67 pkt / 41,67 pkt + 40,0 pkt /
Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Bytowych Sp. z o.o.
Gliwice ul. Chudoby 4/1 - przyznana łączna punktacja - 98,96 pkt / 58,96 pkt + 40,0 pkt /
Oferta nr 4. PHU OPERATUS Marian Krajewski
Bielsko - Biała ul. Cyniarska 38 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 60,0 pkt + 40,0 pkt /
Oferta nr 5. PPHU EKOPLAST-PRODUKT S.C. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys
Cieszyn ul. Frysztacka 145 - przyznana łączna punktacja - 96,06 pkt / 56,06 pkt + 40,0 pkt /
Oferta nr 6. EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. J.
Rybnik ul. Kościuszki 45 a - przyznana łączna punktacja - 88,91 pkt / 48,91 pkt + 40,0 pkt /

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA