IR- P 12/2016 (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 13 2016 10:16:46

Zebrzydowice, dnia  13.12.2016  r.

IR - P 12/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice dziękuje za udział w postępowaniu poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r" i informuje, że wybrano ofertę firmy :

 PHU OPERATUS Marian Krajewski
Bielsko - Biała ul. Cyniarska 38
Cena 1 m3 usługi - 57,24 zł w tym podatek VAT w wysokości 4,24 zł


Kryterium oceny ofert :
cena - waga 90 %
termin płatności faktury liczony od dnia wpływu do UG Zebrzydowice - waga 10 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  13.12.2016  r.

IR - P 12/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice dziękuje za udział w postępowaniu poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r" i informuje, że wybrano ofertę firmy :

 PHU OPERATUS Marian Krajewski
Bielsko - Biała ul. Cyniarska 38
Cena 1 m3 usługi - 57,24 zł w tym podatek VAT w wysokości 4,24 zł


Kryterium oceny ofert :
cena - waga 90 %
termin płatności faktury liczony od dnia wpływu do UG Zebrzydowice - waga 10 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. PHU OPERATUS Marian Krajewski
Bielsko - Biała ul. Cyniarska 38
Przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 90 pkt + 10 pkt /
 
Oferta nr 2. Recykling Południe Sp. z o.o.
Radlin ul. Rybnicka 155
Przyznana łączna punktacja - 90,31 pkt / 80,31 pkt + 10 pkt /
 
Oferta nr 3. PPUH KOMUNALNIK Sp. z o.o.
Jastrzębie zdrój ul. Kolejowa 30
Przyznana łączna punktacja - 93,48 pkt / 83,48 pkt + 10 pkt /

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA