Otwarty konkurs ofert - dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
Dodane przez admin_ug3 dnia Grudzień 15 2016 12:50:06

Zarządzenie SG.0050.211.60.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 13.12.2016r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13"


Rozszerzona zawartość newsa

Zarządzenie SG.0050.211.60.2016
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 13.12.2016r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13"

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm. ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.).

§ 1

Zarządzam, co następuje:

  1. Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadania ogłoszony w dniu 16.11.2016 r. na zadanie "Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13" wybierając :
  2. Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wysokiej oceny realizacji zadania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA