Przetarg IR.271.11.2016 (Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
Dodane przez admin_ug3 dnia Styczeń 05 2017 13:22:47

Dnia 05.01.2017 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r. "

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2017 r. pod nr 3151 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=1c9ef64d-2b9e-4e8f-91b7-78f6ff0732c2&path=2017%5c01%5c20170105%5c3151_2017.html - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w TED w dniu 05.01.2017 r. pod nr 3498 - 2017.
Ogłoszenie na stronie TED znajduje pod adresem http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3498-2017:TEXT:PL:HTML - OGŁOSZENIE (PDF).