Przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego w Kaczycach przy ulicy G. Morcinka 17 A
Dodane przez admin_ug dnia Marzec 31 2010 15:02:22

Zebrzydowice, dnia  29 marca 2010 r.

PR 7145-1/10

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości, że Zarządzeniem Nr 0151-V/12/40/10 z dnia 25 marca 2010 r. ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego , a mianowicie :

 -  Lokal mieszkalny Nr 412 położony na IV piętrze budynku mieszkalnego pięciokondygnacyjnego usytuowanego w Kaczycach, przy ulicy G. Morcinka 17 A.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  29 marca 2010 r.

PR 7145-1/10

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości, że Zarządzeniem Nr 0151-V/12/40/10 z dnia 25 marca 2010 r. ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego , a mianowicie :

 -  Lokal mieszkalny Nr 412 położony na IV piętrze budynku mieszkalnego pięciokondygnacyjnego usytuowanego w Kaczycach, przy ulicy G. Morcinka 17 A.
Ilość pomieszczeń : 2 pokoje, kuchnia , łazienka .Powierzchnia lokalu : 31,44 m2 powierzchni przynależna piwnica : 2,69 m2 .Cena lokalu: 55.000,00 zł.
Przeznaczony do zbycia lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń i hipoteki. Cena lokalu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Przetarg odbędzie się 11 maja /wtorek/ 2010 r. o godz.14oow sali narad Urzędu Gminy Zebrzydowice /II piętro sala Nr 26 /. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł , które należy wpłacić gotówką, w terminie do dnia 6 maja / czwartek / 2010 r. do godz. 15oo w kasie Urzędu Gminy Zebrzydowice . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu mieszkalnego nie stawi się bez uprzedzenia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej Wójt Gminy Zebrzydowice może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA