IR- przetarg 01/2009
Dodane przez gci dnia Luty 16 2009 15:57:11

Zebrzydowice, dnia 16.02.2009 r.

IR- przetarg 01/2009

OGŁOSZENIE
--------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - I etap realizacji" wybrano :

Konsorcjum firm:

  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
PUH LECHBUDEX Lech Pastuszka
Rybnik ul. Broniewskiego 25/18

Cena oferty wynosi : 4.149.086,56 zł w tym VAT w wysokości 748.195,94 zł.


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia 16.02.2009 r.

IR- przetarg 01/2009

OGŁOSZENIE
--------------------------

     Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej - I etap realizacji" wybrano :

Konsorcjum firm:

  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
PUH LECHBUDEX Lech Pastuszka
Rybnik ul. Broniewskiego 25/18

Cena oferty wynosi : 4.149.086,56 zł w tym VAT w wysokości 748.195,94 zł.

Do przetargu oferty przetargowe złożyli n/w wykonawcy:

 1. Konsorcjum firm:
  Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BESKID-HOLDING Sp. z o.o. LIDER
  Bielsko - Biała ul. Żywiecka 13
  Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych BESKID nr VI Sp. z o.o. PARTNER
  Bielsko - Biała ul. Żywiecka 13
  - oferta odrzucona w myśl art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp - "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / niezgodność opisów pozycji w kosztorysach elektrycznych w stosunku do pozycji przedmiaru, wprowadzono dwie dodatkowe pozycje - modyfikując jedną naszą pozycję przedmiarową /

 2. Konsorcjum firm:
  TRAKCETOR Sp. z o.o. LIDER
  Cieszyn ul. Pokoju 1
  TRAKCE a.s. PARTNER
  BRUKARSTWO Piotr Purszke PARTNER
  - oferta odrzucona w myśl art. 89 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp - "została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia" / oferent na wezwanie zamawiającego złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jednakże dokumenty te nie spełniają wymagań zawartych w SIWZ /

 3. FAMEX-BIS Sp. z o.o.
  Cieszyn ul. Mała Łąka 16 - przyznana punktacja - 96,93 pkt.

 4. Konsorcjum firm:
  Zakład Budowlany Roman Tajak LIDER
  Żory ul. Rybnicka 206
  PPUH INSTAL-ROW Sp. z o.o. PARTNER
  Rybnik ul. Wierzbowa 13 b
  - oferta odrzucona w myśl art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp - "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / brak protokołów odbioru robót brukarskich i budowlanych, w kosztorysach ofertowych brak odniesienia do ST, modyfikacja opisów pozycji kosztorysu ofertowego w stosunku do pozycji przedmiarowych /

 5. Konsorcjum firm:
  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski LIDER
  Rybnik ul. Larysza 11
  PUH LECHBUDEX Lech Pastuszka PARTNER
  Rybnik ul. Wł. Broniewskiego 25/18 - przyznana punktacja - 100 pkt.

 6. Konsorcjum firm:
  PPUH ARKOM Sp. z o.o. LIDER
  Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a
  IWEST-BUD Sp. z o.o. PARTNER
  Jankowice ul. Złote Łany 52 A
  - oferta odrzucona w myśl art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp - "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / w dwóch pozycjach kosztorysu ofertowego zmieniono obmiar w stosunku do obmiaru podanego w przedmiarach /.


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA