IR- przetarg 05/2010 (Budowa zbiornika wody pitnej przy ujęciu wody „KOŃCZANKA”)
Dodane przez admin_ug dnia Maj 24 2010 13:51:02

Dnia 24.05.2010r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Budowa zbiornika wody pitnej przy ujęciu wody "KOŃCZANKA" w Kończycach Małych - w ramach zadania : Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej" - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2010r. pod nr  140926.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresami http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=140926&rok=2010-05-24 i http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=140926&rok=2010-05-24