IR- przetarg 08/2010 (Przebudowa mostu w Kończycach Małych)
Dodane przez admin_ug dnia Czerwiec 21 2010 11:00:56

Dnia 21.06.2010r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej - przebudowa mostu na rzece Piotrówce w km 21+812 w ciągu ul. mjr C. Hallera w km 1+768 w Kończycach Małych " - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2010r. pod nr 175362 .
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresami http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=175362&rok=2010-06-21 i http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=175362&rok=2010-06-21