IR- przetarg 07/2010 (Udzielenie kredytu długoterminowego)
Dodane przez admin_ug dnia Czerwiec 24 2010 12:37:19

Dnia 24.06.2010r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zebrzydowice w kwocie 2.500.000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego w budżecie Gminy na rok 2010 deficytu budżetowego związanego z realizacją wydatków majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów" - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2010r. pod nr 181454.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresami http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=181454&rok=2010-06-24 i http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=181454&rok=2010-06-24