Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży ...
Dodane przez admin_ug dnia Czerwiec 24 2010 12:56:10

Zebrzydowice, dnia  21.06 2010 r.

PR 7145-1/10

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości , że Zarządzeniem Nr 0151-V/24/69/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży . spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a mianowicie :

-  Lokal mieszkalny Nr 412 położony na IV piętrze budynku mieszkalnego pięciokondygnacyjnego usytuowanego w Kaczycach, przy ulicy G. Morcinka 17 A.
Ilość pomieszczeń : 2 pokoje, kuchnia , łazienka .Powierzchnia lokalu : 31,44 m2 powierzchni przynależna piwnica : 2,69 m2 .Cena lokalu: 55.000,00 zł.

Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  21.06 2010 r.

PR 7145-1/10

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do publicznej wiadomości , że Zarządzeniem Nr 0151-V/24/69/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży . spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a mianowicie :

-  Lokal mieszkalny Nr 412 położony na IV piętrze budynku mieszkalnego pięciokondygnacyjnego usytuowanego w Kaczycach, przy ulicy G. Morcinka 17 A.
Ilość pomieszczeń : 2 pokoje, kuchnia , łazienka .Powierzchnia lokalu : 31,44 m2 powierzchni przynależna piwnica : 2,69 m2 .Cena lokalu: 55.000,00 zł.
Przeznaczony do zbycia lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń i hipoteki. Cena lokalu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Przetarg odbędzie się 9 sierpnia /poniedziałek/ 2010 r. o godz.14oo w sali narad Urzędu Gminy Zebrzydowice /II piętro sala Nr 26 /. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł , które należy wpłacić gotówką, w terminie do dnia 4 sierpnia / środa / 2010 r. do godz. 15oo w kasie Urzędu Gminy Zebrzydowice . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu mieszkalnego nie stawi się bez uprzedzenia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej Wójt Gminy Zebrzydowice może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .

 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA