IR- przetarg 11/2010 (Remont dróg – ul. Rzeczna w Zeb-cach i ul. Hallera w K. Małych)
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 01 2010 15:19:02

Dnia 01.07.2010r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania p.n. "Remont dróg - ul. Rzeczna w Zebrzydowicach i ul. Hallera w Kończycach Małych - usuwanie skutków powodzi" - OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2010r. pod nr 190828 .
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresami http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=190828&rok=2010-07-01 i http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=190828&rok=2010-07-01