IR- P 03/2010 (E-oferta - promocja multimedialna Gminy Zebrzydowice)
Dodane przez admin_ug dnia Lipiec 28 2010 13:30:32

Zebrzydowice, dnia  28.07.2010 r.

IR- postępowanie o zamówienie 03/2010

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100 fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.
"E-oferta - promocja multimedialna Gminy Zebrzydowice".


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  28.07.2010 r.

IR- postępowanie o zamówienie 03/2010

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt  Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 6.000 do 14.000 EURO na realizację zadania p.n.
"E-oferta - promocja multimedialna Gminy Zebrzydowice".

Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż sprzętu komputerowego oraz multimedialnego tj:
a/ telewizor plazmowy lub LCD
b/ odtwarzacz DVD-Blu-Ray
c/ kserokopiarka  A3
d/ serwer wraz z oprogramowaniem
e/ tablica  LED

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 32.30.00.00-6  JA 09-5
 32.42.00.00-3  JA 02-4

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy - do dnia 20.08.2010 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Biuro Promocji Gminy - Pan Marcin Ślęk tel. 32 4755113 i koordynator Projektu - Pan Przemysław Lose tel. 32 4693425.

Termin składania ofert - do dnia  05.08.2010 r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  05.08.2010 r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA