Otwarty konkurs ofert - dowóz 5 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
Dodane przez admin_ug dnia Sierpień 04 2010 13:35:59

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 5 i art. 11 - 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/313/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.

Wójt Gminy
Zebrzydowice

ogłasza otwarty konkurs ofert
na następujące zadanie

dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 5 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego
w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,


Rozszerzona zawartość newsa

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 5 i art. 11 - 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/313/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.

Wójt Gminy
Zebrzydowice

ogłasza otwarty konkurs ofert
na następujące zadanie

dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 5 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego
w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,

Szczegółowe informacje wraz z arkuszem zadania dostępne są na stronie internetowej www.zebrzydowice.pl, www.bip.zebrzydowice.pl oraz w referacie organizacyjnym Urzędu Gminy, pokój nr 26, tel. 032-4755114 w godzinach od 7.30 do 15.30.


 
 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

  Szczegółowy arkusz zadania - POBIERZ