Ogłoszenie o wyniku przetargu IR - Przetarg 15/2010
Dodane przez gci dnia Sierpień 19 2010 15:28:59
Zebrzydowice, dnia  19.08.2010 r.


IR - Przetarg 15/2010OGŁOSZENIE  O  WYBORZE OFERTY
------------------------------------------------------------

 
                 Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że przetarg nieograniczony powyżej 14.000 Euro na realizację zadania p.n. „Remont dróg – ul. Nowy Dwór w km 0+246 i ul. Zamkowa w km 0+128 w Zebrzydowicach – usuwanie skutków powodzi” został unieważniony na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – „nie złożono żadnej oferty” .

 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA