IR- przetarg 17/2010 (Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w K.M. - "Karolinka")
Dodane przez admin_ug dnia Wrzesień 10 2010 13:00:56

Zebrzydowice, dnia  10.09.2010 r.

IR - Przetarg 17/2010

OGŁOSZENIE  O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
------------------------------------------------------------------------------

     Wójt GminyZebrzydowice informuje, że przetarg nieograniczony powyżej 14.000 Euro na realizację zadania p.n. "Modernizacja Stacji  Uzdatniania Wody w Kończycach Małych - "Karolinka" został unieważniony na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA