Nabór członków do Komisji Grantowej
Dodane przez admin_ug dnia Październik 21 2010 12:59:33

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Otwartych Konkursów Ofert zapraszamy do udziału w pracach Komisji Grantowych, oceniających oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu na 2011 rok.

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w skład komisji konkursowej muszą wejść osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie - LINK BEZPOŚREDNI.