IR- P 05/2010 (Dostawa sprzętu komputerowego)
Dodane przez admin_ug dnia Grudzień 01 2010 15:44:01

Zebrzydowice, dnia  01.12.2010 r.

IR- postępowanie o zamówienie 05/2010

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa sprzętu komputerowego tj.:


Rozszerzona zawartość newsa

Zebrzydowice, dnia  01.12.2010 r.

IR- postępowanie o zamówienie 05/2010

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4755100  fax /0-32/ 4693-266 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 14.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa sprzętu komputerowego tj.:

- 3 zestawów komputerowych / komputer z systemem operacyjnym + monitor LCD 22"; /
- 3 UPS'ów
- drukarki  OKI  Microline  6300 FB-SC
- 2 nagrywarek  DVD IDE  / PATA /
- 3 dyski twarde  146GB  SCSI  i pamięć  4 GB  DDR  333MHz do rozbudowy serwera

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu komputerowego
- przekazanie Zamawiającemu szczególnych instrukcji obsługi i konserwacji
- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji dostarczonych towarów
Sprzęt powinien posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności CE.
Parametry techniczne sprzętu oraz dokładne wyszczególnienie sprzętu zawiera specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego.

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 30.20.00.00-1,  30.21.30.00-5,  48.62.00.00-0, 30.23.13.10-3,  31.68.25.30-4,  30.23.60.00-2,  30.23.31.32-5,  30.23.61.10-6, 30.23.60.00-2

Termin związania z ofertą -  30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy - do dnia 29.12.2010 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej - www.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela : główny specjalista mgr inż. Piotr Gęsior - tel. 32 4755150 lub sekretarz Gminy Zebrzydowice mgr Piotr Forcik - tel. 32 4755110.

Termin składania ofert - do dnia  09.12.2010 r.  do godz.  9:45 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, pokój nr 40.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 09.12.2010 r. o godz. 10:00   w  Urzędzie Gminy Zebrzydowice -  pokój nr 38.


 
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA